Individuálne riešenie
Vášho projektu

Sústredená pozornosť na Vás

Ku každej požiadavke na spracovanie návrhu a jej cenovej kalkulácie pristupujeme osobitne. Pri spracovaní požiadavky snažíme sa zohľadniť potreby zákazníka ako aj možnosti, špecifiká, charakter stavby. Požiadavky zákazníkov spracovávame komplexne.
 

Komplexné zabezpečenie požiadavky zákazníka zahŕňa:

• Poradenská činnosť – poradíme Vám pri výbere oplotenia na základe popisu situácie alebo na základe osobnej obhliadky jedným z našich obchodno – technických poradcov.
• Cenová kalkulácia - na základe Vašej požiadavky zaslanej e mailom, faxom Vám bezplatne vypracujeme cenovú kalkuláciu oplotenia.
• Realizácia – montáž oplotenia zrealizujeme podľa Vašich požiadaviek v maximálne možnej miere pri odbornom posúdení charakteru stavby.
• Záručný a pozáručný servis.