DIRICKX s povesťou priekopníka
založené na inovatívnom know-how

Oprite sa o silu medzinárodnej skupiny

DIRICKX BC TORSION je pobočka skupiny DIRICKX - prvého výrobcu francouzských kovových plotov, brán a evropský špecialista na perimetrickú ochranu.

www.dirickx.com

Mezinárodný expert na perimetrickú ochranu lokalít viac ako 90. rokov: ploty, brány, kontrola vstupu …