Záruka trvalého a spoľahlivého riešenia

Kavlitné výrobky a odbornosť

Povrchová úprava - vysoko priľnavý plastový povrch pre ploty a stĺpiky – plastovanie fluidnou metódou

Vysoká priľnavosť plastového povrchu je jednou z kľúčových aktív našej spoločnosti. Boli sme prví, kto začal využívať a podporovať úpravu plastového povrchu s využitím fluidnej technológie. Naše skúsenosti v tejto oblasti nás viedli k inovatívnym prístupom, k uplatňovaniu tejto techniky aj pri úprave drôtov, pletív, stĺpikov, panelov a brán. Táto voľba bola vykonaná s cieľom maximalizovať trvanlivosť našich výrobkov, ktoré sú teraz široko uznávané pre svoju kvalitu.
 

Plastový povrch pre zvárané ploty v rolkách a drôty

Vysoká priľnavosť plastový povrch s využitím fluidizačnej technológie (PVC povlak)

Pozinkovaný oceľový drôt (pletivo) sa zahreje na veľmi vysokú teplotu, vo fluidnom lôžku je naň nanášaný PVC prášok, ktorý sa na drôte zataví (vplyvom teploty a priľnutia prášku k zahriatemu drôtu), následne je takto upravený drôt (pletivo) ochladzovaný. Technologický postup plastovania drôtov a zváraných pletív v rolkách fluidnou metódou:

• Pozinkovaný oceľový drôt, pozinkované zvarované pletivo,
• Vysokopriľnavý primer,
• Predohrev,
• Nanášanie prášku vo fluidnom lôžku,
• Zatavovanie,
• Ochladzovanie,
• Poplastované drôty, zvárané pletivo s vysokou priľnavosťou.

Plastový povrch pevných panelových oplotení, tyčových oplotení a stĺpikov týchto oplotení s polyesterovým povlakom

Technologický postup plastovania pevných panelových oplotení, tyčových oplotení a stĺpikov týchto oplotení:
• Pozinkované zvarované, tyčové pozinkované panely a stĺpiky,
• Odmasťovanie,
• Fosfátovanie,
• Pasivácia,
Sušenie, • Nanášanie prášku,
• Zatavovanie,
• Ochladzovanie,
• Poplastované zvarované, tyčové panely a stĺpiky s polyesterovým povlakom.


Plastový povrch brán s polyesterovým povlakom

Technologický postup plastovania brán:
• Oceľové diely brán,
• Pieskovanie,
• Očistenie povrchu automatickým ofukovaním,
• Antikorózna povrchová úprava: primer, epoxy-zinok,
• Zatavovanie,
• Práškovanie polyesterom,
• Zatavovanie,
• Ochladzovanie,
• Poplastované diely brán s polyesterovým povlakom.